geun

근via PicsArt
0012
01 01010 그 땅에 기근이 있으므로 아브람이 애굽에 우거하려 하여 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였음이라

10 geu ttang-e gigeun-i iss-eumeulo abeulam-i aegub-e ugeohalyeo hayeo geulilo naelyeogass-euni ineun geu ttang-e gigeun-i simhayeoss-eum-ila
1 Мој. 26:1, Псал. 43:1, Псал. 105:13

Коментари