geu

그via PicsArt
0001
4 하나님의 보시기에 좋았더라 하나님 과 어두움을 나누사
4 geu bich-i hananim-ui bosigie joh-assdeola hananim-i bichgwa eoduum-eul nanusa
ㄱ ㅡ 그
r m
g eu geu

Коментари